Filtri
Apakšrubrika
Valsts
Kompānija
Cena
No:
Līdz:
Notīrīt
img-20190827-wa0004-jpg-1.jpg
50 €
SIA Trans Legal Consulting sniedz juridisko atbalstu uzņēmējiem: Bezmaksas konsultācijas jebkurā interesējošā jurisprudences nozarē; Kontraktu, līgumu izstrādāšana un analīze; Klienta pārstāvniecība pārrunās ar kontrahentiem; Dažādu dokumentu (iesniegumu, prasības pieteikumu, apelāciju, brīdinājumu, paskaidrojumu, pretenziju u.c.) izstrādāšana; Klienta pārstāvēšana valsts iestādēs; Klienta iekšējo dokumentu analīze, izstrādāšana un sakārtošana; Darbs ar Uzņēmuma reģistru – nepieciešamo grozījumu izstrādāšana/iesniegšana. SIA Trans Legal Consulting sniedz pakalpojumus gan attālināti, izmantojot internetu un citus sakaru līdzekļus, gan arī klātiene, izbraucot pie klienta vai uz pakalpojumu sniegšanas vietu. SIA Trans Legal Consulting предоставляет юридическую поддержку предприятиям: Бесплатные консультации в любой интересующей отрасли юриспруденции; Разработка и анализ контрактов, договоров; Представительство клиента в переговорах с контрагентами; Разработка различных документов (заявлений, исковых требований, апелляций, предупреждений, объяснений, претензий и др.); Представительство клиента в государственных структурах; Анализ, разработка и упорядочивание внутренней документации клиента; Работа с Регистром предприятий – разработка/подача необходимых изменений. SIA Trans Legal Consulting предоставляет услуги как дистанционно, используя интернет и другие средства связи, так и очно, выезжая к клиенту или на место предоставления услуг.
Kompānija: Trans Legal Consulting SIA
logo-justicon-7-0-770px-jpg.jpg
10 €
Visa veida uzņēmumu reģistrācija. Pērkam un pārņemam SIA ar visa veida parādiem un problēmām. Jaunu uzņēmumu dibināšanas dokumentu sagatavošana (SIA, mazkapitāla SIA, MU u. c. ). Izmaiņu veikšana reģistrācijas dokumentos. Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana. Uzņēmumu reorganizācija. Uzņēmumu likvidācija. Uzņēmumu pirkšana-pārdošana, t.sk. ārvalstu firmas. Dokumentu iesniegšana elektroniski. Juridiskas adreses noma Rīgā. Piedāvājam: - Nomas līgumu; - Ienākošas korespondences paziņošana un pārsūtīšana uz e-pastu, tajā skaitā ierakstīto vēstuļu saņemšana. Регистрация любых видов предприятий. Покупаем и перенимаем SIA с долгами и различными проблемами. Подготовка документов для регистрации предприятий (SIA, SIA с маленьким основным капиталом, микропредприятий и др.). Проведение изменений в регистрационных документах фирмы. Повышение и понижение основного капитала. Реорганизация предприятий. Ликвидация предприятий. Покупка – продажа предприятий, в том числе иностранных компаний. Подача документов в электронном виде. Аренда юридического адреса в Риге. Предлагаем: - Договор аренды; - Уведомление о входящей корреспонденции и её пересылка на электронную почту, в том числе получение заказных писем.
Kompānija: SIA "Justicon"
Kopā: 2 Ieraksti
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Uzzināt vairāk
Es piekrītu