Filtri
Apakšrubrika
Valsts
Kompānija
Cena
No:
Līdz:
Notīrīt
ligums-kopiya-kopiya-kopiya-kopiya-kopiya-kopiya-kopiya-2-jpg.jpg
35 €
Помощь на расстоянии телефонного звонка. Мы пошагово объясним, какие действия необходимо предпринять для решения Вашего вопроса. Бесплатная юридическая консультация по телефону. Оперативные консультации по любым юридическим вопросам: - семейное право – дела о расторжении брака, разделе совместного имущества, взыскание, а так же увеличение/уменьшение размера средств на содержание детей; - обязательственное право – любые договорные отношения между частными лицами (физические и юридические), а так же дела о взыскании долгов (отношения между должником и кредитором); - административное право – отношения частных лиц (физические и юридические) с органами государства и самоуправления (оспаривание протоколов, актов и постановлений (налоги, штрафы, иные взыскания); Мы предложим подходящее вам решение в любой правовой ситуации. 15 лет опыта работы на рынке оказания юридических услуг. Звоните или оставляйте заявку на сайте. _____ Juridiskā palīdzība. Operatīvās konsultācijas jebkuros juridiskajos jautājumos. Bezmaksas juridiskā konsultācija pa telefonu. Mēs pakāpeniski paskaidrosim, kādas darbības ir jāveic, lai risinātu Jūsu jautājumu. Konsultācijas visās tiesību jomās: - administratīvās (administratīvais process iestādē, tostarp administratīvo pārkāpumu un administratīvo sodu gadījumi, piemēram, sodi, ierobežojumi, aizliegumi, kompensācijas atgūšana saistībā ar valsts vai pašvaldību iestāžu nelikumīgu darbību) - saistības (tostarp - attiecības starp parādniekiem un kreditoriem). - ģimenes (laulāto kopīpašuma sadale, laulības līgumu sagatavošana, līdzekļi bērnu uzturēšanai) - komerciālās Zvaniet, mēs atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem.
Kompānija: Līgums
Kopā: 1 Ieraksti
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Uzzināt vairāk
Es piekrītu