Filtri
img-20190827-wa0004-jpg-2.jpg
50 €
Praktizējošs jurists ar 14 gadu pieredzi piedāvā juridiskus pakalpojumus: - dažādu līgumu, pretenziju un citu dokumentu izstrādāšana un analīze; - prasības pieteikumu un citu procesuālo dokumentu sagatavošana tiesai ģimenes tiesībās, saistību tiesībās (līgumi, darījumi), darba tiesībās; - juridisko personu likvidācija, maksātnespēja; - jauno uzņēmumu dibināšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, ka arī esošo uzņēmumu dažādu grozījumu reģistrēšana; - klientu pārstāvība valsts iestādēs un attiecībās ar partneriem. Konsultācijas ir bezmaksas. Практикующий юрист с 14-летним стажем предлагает юридические услуги: - разработка и анализ различного рода договоров, претензий и других документов; - подготовка исковых заявлений и других процессуальных документов в суд по семейному, обязательственному (договорному) и трудовому праву; - ликвидация, неплатежеспособность юридических лиц; - подготовка необходимых для создания нового предприятия документов, а также регистрация различных изменений уже существующих предприятий; - представительство клиентов в государственных учреждениях и в отношениях с партнёрами. Консультации бесплатно.
Kompānija: Trans Legal Consulting SIA
ligums-kopiya-kopiya-4-jpg.jpg
35 €
Семья, работа, бизнес, договоры, соглашения и споры-всё это область гражданского права и 95% всех жизненных ситуаций. Бесплатная юридическая консультация по телефону. Мы предложим подходящее вам решение в любой правовой ситуации. Оперативные консультации по любым юридическим вопросам: - семейное право дела о расторжении брака, разделе совместного имущества, взыскание, а так же увеличение/уменьшение размера средств на содержание детей; - обязательственное право любые договорные отношения между частными лицами (физические и юридические), а так же дела о взыскании долгов (отношения между должником и кредитором); - административное право отношения частных лиц (физические и юридические) с органами государства и самоуправления (оспаривание протоколов, актов и постановлений (налоги, штрафы, иные взыскания); Цена зависит от сложности поставленных задач. Звоните, ответим на все ваши вопросы. _____ Ģimene, darbs, bizness, līgumattiecības, vienošanās un strīdi-tas viss ir civiltiesības joma un 95% no visām dzīves situācijām. Bezmaksas juridiskā konsultācija pa telefonu. Mēs piedāvāsim jums vispiemērotāko risinājumu jebkurā tiesiskajā situācijā. Operatīvās konsultācijas visās tiesību jomās: - administratīvās (administratīvais process iestādē, tostarp administratīvo pārkāpumu un administratīvo sodu gadījumi, piemēram, sodi, ierobežojumi, aizliegumi, kompensācijas atgūšana saistībā ar valsts vai pašvaldību iestāžu nelikumīgu darbību) - saistības (tostarp - attiecības starp parādniekiem un kreditoriem). - ģimenes (laulāto kopīpašuma sadale, laulības līgumu sagatavošana, līdzekļi bērnu uzturēšanai) Zvaniet, atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem.
Kompānija: Līgums
Kopā: 2 Ieraksti
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Uzzināt vairāk
Es piekrītu